Преглед на файлове

Deleting git_repository_extra_path vars as is not more being used

tags/v1.1.0^2
ceighlano преди 9 месеца
родител
ревизия
2f77a15f85
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      defaults/main.yml

+ 0
- 1
defaults/main.yml Целия файл

@@ -1,7 +1,6 @@
1 1
 remote_build: True
2 2
 git_repository: https://github.com/genuinetools/reg
3 3
 git_repository_destination: /tmp/ui-reg
4
-git_repository_extra_path: server
5 4
 git_repository_tag: v0.16.0
6 5
 service_name: ui-registry
7 6
 docker_registry: None

Loading…
Отказ
Запис